• Fractie update - Raadscyclus Februari/Maart

  07 april − De maanden februari en maart waren weer drukke maanden. Natuurlijk heeft de Alphense VVD fractie zich bezig gehouden met de landelijke verkiezingen (met goed resultaat!) en liepen de onderwerpen op de Alphense raadsagenda ook door; van Duurzaamheid tot Coffeeshop het is allemaal aan bod gekomen. Daarnaast heeft Bas Wienbelt het VVD standpunt omtrent de Rijnhaven kenbaar gemaakt in het DAT-café en hebben er 2 werkbezoeken plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief gaan wij verder op deze punten in! Lees verder

 • VOOR een duurzaam Alphen! TEGEN windmolens in de stad!

  02 maart − Afgelopen raadsvergadering werd er door 9 fracties een Initiatiefvoorstel met titel ‘Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groen stad met lef!' ingebracht naar aanleiding van de duurzaamheidsconferentie die in januari werd georganiseerd. De VVD heeft de voorstel niet meegetekend omdat de fractie tegen nieuwe windmolenlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn is. Lees verder

 • Bakkie doen

  24 februari − Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het is dus volop campagnetijd. De VVD trekt met de "Bakkie doen"-truck heel Nederland door en kwam in dat kader 15 februari naar Alphen aan den Rijn. Lees verder

 • Fractieupdate

  24 februari − Beste leden, liberalen, het nieuwe jaar is in volle gang en over een paar weken zullen de landelijke verkiezingen worden gehouden. Uiteraard hopen ook wij dat de VVD wederom als grootste partij naar voren zal komen. Lees verder

 • Programmabegroting 2017

  16 november − In oktober was het weer tijd om onze visie op de programmabegroting 2017 te geven! Bas Wienbelt deed dit keer het woord. Hieronder onze bijdrage! Lees verder

 • 'Leendert Luistert' komt naar Alphen op maandagavond 28 november!

  16 november − Tweede Kamerlid Leendert de Lange bezoekt onder de naam ‘Leendert Luistert’ verschillende gemeenten om ervaringen te horen met en uit de gezondheidszorg. Op maandag 28 november is hij in Alphen aan den Rijn en opent Wijnbar&Zo deze avond speciaal de deuren voor het politiek café. Lees verder

 • Fractie update‏ - Raadscyslus oktober

  16 november − De maand oktober was een drukke maand met 2 raadsvergadering waarvan 1 gericht op de programmabegroting. Deze maand stonden er een paar 'high profile' onderwerpen op de agenda, van de winkeltijden tot station Hazerswoude. Onze inbreng bij de programmabegroting leest u in het stukje 'programmabegroting 2017'. Lees verder

 • Fractie update‏ - zomer editie

  14 juli − Zo vlak voor het zomerreces is het altijd goed om even terug te kijken over het afgelopen jaar. De meest in het oog springende zaken wat mij betreft waren het ongeluk met de Julianabrug en de afronding daarvan in de gemeenteraad met de bespreking van het onderzoeksrapport van de raad voor de veiligheid, de teleurstellende gang van zaken bij het SWA en meer positief de realisatie van diverse plannen op het gebied van infrastructuur, het beheer van de openbare ruimte in de gehele gemeente en de goede financiële situatie van Alphen aan den Rijn Lees verder

 • Fractie update: Raadscyclus juni

  26 juni − De maand juni is een drukke maand met maarliefst 2 raadsvergaderingen en vele te behandelen onderwerpen die voor het zomerreces nog behandeld moeten worden. Afgelopen raadsvergadering (16 juni) hadden wij een aantal aansprekende onderwerpen op de agenda zoals het vaststellen van de verlengde Bentwoudlaan als Voorkeursalternatief planstudie N207 zuid, het streekarchief en infrastructuurprojecten. Komende raadsvergadering (30 juni) zal in het teken staan van het programmaverslag en de voorjaarsrapportage. Lees verder

 • BENTWOUDLAAN OP DE ROL

  26 juni − In de vergadering van donderdag (16 juni) heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de toekomstige Bentwoudlaan aan te wijzen als “voorkeurstracé” bij het project N207-zuid. Het gaat hier om een westelijk van Boskoop gelegen nieuwe verbindingsweg van de Hoogeveenseweg in zuidelijke richting naar de A12. Lees verder

 • Archief blijft in Alphen ondanks fors prijskaartje

  22 juni − Zeer tegen de zin van de VVD fractie in, heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten om het archief niet te verhuizen naar Leiden, maar in Alphen te huisvesten. De Alphense burgers krijgen, mede dankzij de coalitiepartners CDA en Nieuw Elan de rekening gepresenteerd: op jaarbasis wordt ongeveer €200.000 euro extra uitgegeven. Wat de VVD fractie betreft verspilling van gemeenschapsgeld, aangezien er maximaal 200 unieke bezoekers per jaar komen, waarvan maar een klein percentage daadwerkelijk uit Alphen komt! Lees verder

 • VVD blij dat niet betaald hoeft te worden voor restafval

  15 juni − De VVD fractie in Alphen aan den Rijn is zeer positief over de aanpassingen die VVD wethouder Hoekstra heeft aangebracht in het afvalstoffenbeleid. Lees verder

 • VVD positief over proef met gratis parkeren in centrum Alphen

  14 juni − VVD wethouder Hoekstra heeft besloten in te gaan op het verzoek van de VOA om gezamenlijk na te denken over een proef met gratis parkeren in het centrum van Alphen. De VVD juicht dit van harte toe. Lees verder

 • Fractie update: Raadscyclus April/Mei

  07 juni − In de raadsvergaderingen van April en Mei stonden er naast een aantal bespreekstukken ook heel wat hamerstukken op de agenda. De sfeer in beide vergaderingen was goed met af en toe leuke debatten. Op de agenda stonden onder andere: bestemmingsplan Alphen stad, Spoedzoekers, SWA, Visie op water en de lokale omroep. Lees verder

 • ‘Introductie gemeenteraad’: Verslag van alweer het derde deel van de Lokale Liberale Leergang!

  19 april − Wat een interactieve les! Ivo ten Hage test onze kennis, weten wij waar een gemeenteraad uit bestaat en hoe het in de praktijk werkt? Wat weten wij nog niet en wat willen wij deze avond leren? Lees verder

 • Fractie update: Raadscyclus Maart

  18 april − Er stonden weer een aantal bijzondere onderwerpen op de raadsagenda van maart. In deze raadsvergaderingen kwamen onder andere het Streekarchief en de Beheersverordening Buitengebied Rijnwoude aan de orde. Daarnaast werden er een aantal vragen gesteld en moties ingediend, wat voor wat reuring zorgde zoals bij de vragen over de ingebruikname van de PI. Lees verder

 • Opvang Vluchtelingen: ook vluchtelingen zijn mensen

  30 maart − De VVD vindt dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten worden opgevangen en is voorstander van het opvangen van vluchtelingen in de regio. Zorg dat er voor vluchtelingen menswaardige goede opvang in de regio wordt gefaciliteerd, zodat ze niet meer naar Europa hoeven te vluchten en ze, als het in hun land van herkomst weer veilig is, eenvoudig naar huis kunnen terugkeren. Mensensmokkelaars en anderen die geld verdienen aan het leed van een ander worden zo een halt toegeroepen. Heel veel vluchtelingen zijn echter al in Europa en Nederland aangekomen en daar wil de VVD de ogen niet voor sluiten. Vandaar dat de VVD-Alphen eind oktober jl. instemde met het besluit om 1140 asielzoekers in noodopvang op te vangen in de PI-Alphen. Lees verder

 • ‘We willen de gemeente beter maken’

  29 maart − "Wij vinden dat luisteren naar andere partijen en naar inwoners gewoon moet. Democratie is namelijk iets anders dan ‘de helft plus één’. En ja, uiteindelijk beslist dan toch de meerderheid in de gemeenteraad”, vindt fractievoorzitter van de VVD, Robbert Prins in een interview met Eveline J. Verhoeve. Lees verder voor het volledige stuk wat verschenen is in de Gouwe Koerier en Alphens nieuwsblad. Lees verder

 • Schrijft u mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD?

  10 maart − Op 30 maart organiseren de lokale VVD netwerken uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxveen een bijeenkomst over het verkiezingsprogramma van de VVD onder leiding van Jan Anthonie Bruijn (senator in de Eerste Kamer en voorzitter van de landelijke commissie voor het verkiezingsprogramma). Lees verder

 • Wethouder Stegeman legt functie neer

  10 maart − Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) heeft besloten om zijn functie als wethouder neer te leggen naar aanleiding van de resultaten uit een vandaag gepubliceerd onderzoek naar de SWA. Over de gevolgen van zijn vertrek gaat het college zich beraden. Lees verder