• VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

  VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

 • Nieuwe lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn

  Nieuwe lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn Lees verder

 • VVD wil blijven bouwen

  Er moet méér worden gebouwd dan voor de eigen inwoners alleen om woningzoekenden een betaalbare en passende woning te bieden. De vraag naar woningen in de randstad blijft toenemen. De huizenprijzen blijven stijgen. Om te zorgen dat onze inwoners een goeie kans maken op een eigen woning moet er voldoende gebouwd worden. Lees verder

 • Kerstwens

  Maart volgend jaar zullen er gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en de VVD zal zich inzetten om een zo groot mogelijk mandaat van de bevolking te verkrijgen om onze inspanningen voor de burgers van Alphen zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. De VVD wenst alle Alphenaren bijzonder prettige feestdagen en een zeer voorspoedig nieuwjaar toe Lees verder

 • Belastingverordeningen 2018 vastgesteld

  Afgelopen raadsvergadering is de Belastingverordeningen 2018 vastgesteld. Meerdere door de raad ingediende wijzigingen werden aangenomen. Lees verder

 • VVD stemt verdeeld over verkeersproblemen in Hazerswoude en Boskoop

  Over dit veelbesproken onderwerp werd deze raadsvergadering het langst gedebatteerd waarbij door alle partijen de eerder ingenomen standpunten werden bevestigd. Toch waren er een paar nieuwe elementen. In deze vergadering werden specifiek een aantal moties en amendementen behandeld. Kort samengevat ging het vooral over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Er was duidelijk veel onenigheid of dit besluit gebaseerd op huidige informatie al genomen kan worden. Over de kortetermijnoplossingen in Hazerswoude en de wenselijkheid van een tweede oeververbinding bij Boskoop was minder discussie. Lees verder

 • Scheepjeskerk, parochie en tuin blijven bewaard!

  Door het college is voorgesteld om tot woningbouw in de parochie en in de tuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude over te gaan. De VVD was mede initiator om daar, om ruimtelijke afwegingen, niet mee in te stemmen. Lees verder

 • Vertragingen Westgouweweg zorgen voor gevaarlijke situaties

  De VVD heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid bij de werkzaamheden bij de Westgouweweg. De werkzaamheden lopen vertraging op met een situatie waarbij zonder verlichting door scholieren gefietst wordt. De wethouder heeft aangegeven in overleg met de aannemer te treden om de mogelijkheden ter verbetering bespreken. Lees verder

 • Eindelijk besluitvorming voor MedoClean!

  De VVD heeft zich lange tijd bijzonder ingespannen om de bedrijfsverplaatsing van MedoClean mogelijk te maken. Dit is een jarenlang proces geweest met vele ups en downs. Nu is in de Raad eindelijk het positieve besluit genomen. Koudekerk en MedoClean gefeliciteerd! Lees verder

 • Actieprogramma Duurzaamheid zonder concrete acties door raad vastgesteld

  In de vergadering van de Gemeenteraad op 23 november is het collegevoorstel over het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 besproken. In de daaraan voorafgaande commissievergaderingen over dit onderwerp heeft de VVD er bij de verantwoordelijk wethouder herhaaldelijk op aangedrongen om met een samenhangend plan te komen met concrete acties hoe de gereserveerde 5 miljoen euro te besteden. Helaas was dit niet het geval. De VVD heeft de wethouder daarom gevraagd om het actieprogramma terug te nemen en de acties handen en voeten te geven. Bij stemming is het plan echter toch aangenomen. De VVD blijft hopen op een snelle uitwerking in concrete acties. Lees verder

 • Erfgoedfonds JA! Meteen ophogen zonder plan of dekking NEE!

  Het gemeentelijk erfgoedfonds is belangrijk om het erfgoed in Alphen te behouden en daarom stemde de VVD graag in met dit voorstel van het college. De VVD heeft niet ingestemd met de ingediende motie. Lees verder

 • VVD stemt tegen bouwplan Park Rijnstroom

  Op initiatief van de VVD-fractie is het bouwplan voor de bouw van woningen in het Park Rijnstroom op de door vertrek van de Parkschool vrijgekomen ruimte op de agenda van de raad geplaatst. Het betreft een complex waarin 4 dure woningen worden gesitueerd op in totaal maar liefst 2800 m2 in het rijksmonument Park Rijstroom. Lees verder

 • Kosten Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam lopen uit de hand

  Ondanks dat de VVD de MFA van groot belang vindt voor Zwammerdam, hebben wij als VVD fractie tegen extra benodigde de 1,5 miljoen gestemd omdat de kosten uit de klauwen beginnen te lopen. Het project kost inmiddels al ongeveer 70x zoveel als enig andere MFA in Alphen. Lees verder

 • City Marketing na 4 jaar nog niet op de rit

  Bij de start van deze raadsperiode is er besloten aan City Marketing te gaan doen. Goed idee! In Alphen wordt dit Alphen Marketing genoemd. Na een trage start van ongeveer 2 jaar, werden er mensen aangenomen, documenten afgetikt en sessies gehouden. Na letterlijk een hele raadsperiode, een rekenkamer rapport en heel wat aanpassingen later zijn de doelstellingen en monitoring voor Alphen marketing vastgesteld. De VVD heeft uiteindelijk ingestemd met het plan, niet omdat het zo fantastisch is, maar vooral omdat er eindelijk stappen gezet moeten worden. Lees verder

 • VVD is voor efficiënte en betaalbare zorg, maar blijft besluitvorming over het 's nachts sluiten van de HAP kritisch volgen

  De VVD-fractie werd onaangenaam verrast door het bericht in het Algemeen Dagblad dat de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn (en Leiderdorp) binnenkort ’s nachts gesloten gaan worden. Dit betekent dat er ’s nachts naar Leiden (LUMC) of Gouda (Groene Hart Ziekenhuis) gegaan moet worden. De VVD staat voor goede, efficiënte en betaalbare zorg voor iedereen. Dat hier enige concessies gedaan moet worden is logischerwijs niet te vermijden. De VVD heeft vragen aan het college van B&W gesteld. Zo hebben wij het college onder andere gevraagd om in overleg te treden met de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) en de verzekeraar Zorg en Zekerheid om samen tot een oplossing te komen. Lees verder

 • VVD kijkt kritisch naar voorstel N209 Hazerswoude-dorp

  Het collegevoorstel voor de passage van de N209 door Hazerswoude-dorp is door de commissie naar de tekentafel teruggewezen. De VVD vindt dit verstandig. Lees verder

 • Inbreng begrotingsraad 2017

  De laatste begroting van deze periode. De eerste periode van de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn. Een goed moment dus om terug te kijken. Het college doet dit aan de hand van de in het coalitieakkoord geformuleerde ambities waarvan de VVD een van de medeondertekenaars was. Hoewel wij op zichzelf de constatering dat er veel bereikt is delen plaatsen wij toch enkele kanttekening bij de resultaten per ambitie. Lees verder

 • VVD, PvDA, SP, RGL, BA en LB vinden €150.000 voor vervanging kunstwerk verkwisting van gemeenschapsgeld

  De partijen hebben onder leiding van de PvdA een motie ingediend, maar deze heeft niet op de meerderheid kunnen rekenen binnen de Alphense gemeenteraad. De strekking van de motie was dat het budget van €150.000 voor vervanging van het kunstwerk beter besteedt zou kunnen worden. De partijen hebben het college dan ook opgeroepen het eerdere besluit te herroepen. Lees verder

 • VVD komt ondernemer tegemoet met langere koopzondag

  De raad heeft ingestemd met het voorstel van de VVD om de koopzondagen op 24 en 31 december eenmalig te vervroegen. Lees verder

 • SP en VVD willen snel parkeerproef

  De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te leiden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.” Lees verder