Nieuws

 • Installatie nieuw bestuur VVD Rijn- en Veenstreek

  © W.Keuris

  Vrijdag 18 januari, was de oprichtingsbijeenkomst van ons nieuwe lokale VVD netwerk Rijn- en Veenstreek. Wij feliciteren ons nieuwe bestuur! Lees verder

 • VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022

  © W.Keuris

  VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

 • Nieuwe lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn

  Nieuwe lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn Lees verder

 • VVD wil blijven bouwen

  Er moet méér worden gebouwd dan voor de eigen inwoners alleen om woningzoekenden een betaalbare en passende woning te bieden. De vraag naar woningen in de randstad blijft toenemen. De huizenprijzen blijven stijgen. Om te zorgen dat onze inwoners een goeie kans maken op een eigen woning moet er voldoende gebouwd worden. Lees verder

 • Kerstwens

  Maart volgend jaar zullen er gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en de VVD zal zich inzetten om een zo groot mogelijk mandaat van de bevolking te verkrijgen om onze inspanningen voor de burgers van Alphen zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. De VVD wenst alle Alphenaren bijzonder prettige feestdagen en een zeer voorspoedig nieuwjaar toe Lees verder

 • Belastingverordeningen 2018 vastgesteld

  Afgelopen raadsvergadering is de Belastingverordeningen 2018 vastgesteld. Meerdere door de raad ingediende wijzigingen werden aangenomen. Lees verder

 • VVD stemt verdeeld over verkeersproblemen in Hazerswoude en Boskoop

  Over dit veelbesproken onderwerp werd deze raadsvergadering het langst gedebatteerd waarbij door alle partijen de eerder ingenomen standpunten werden bevestigd. Toch waren er een paar nieuwe elementen. In deze vergadering werden specifiek een aantal moties en amendementen behandeld. Kort samengevat ging het vooral over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Er was duidelijk veel onenigheid of dit besluit gebaseerd op huidige informatie al genomen kan worden. Over de kortetermijnoplossingen in Hazerswoude en de wenselijkheid van een tweede oeververbinding bij Boskoop was minder discussie. Lees verder

 • Scheepjeskerk, parochie en tuin blijven bewaard!

  Door het college is voorgesteld om tot woningbouw in de parochie en in de tuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude over te gaan. De VVD was mede initiator om daar, om ruimtelijke afwegingen, niet mee in te stemmen. Lees verder

 • Vertragingen Westgouweweg zorgen voor gevaarlijke situaties

  De VVD heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid bij de werkzaamheden bij de Westgouweweg. De werkzaamheden lopen vertraging op met een situatie waarbij zonder verlichting door scholieren gefietst wordt. De wethouder heeft aangegeven in overleg met de aannemer te treden om de mogelijkheden ter verbetering bespreken. Lees verder

 • Eindelijk besluitvorming voor MedoClean!

  De VVD heeft zich lange tijd bijzonder ingespannen om de bedrijfsverplaatsing van MedoClean mogelijk te maken. Dit is een jarenlang proces geweest met vele ups en downs. Nu is in de Raad eindelijk het positieve besluit genomen. Koudekerk en MedoClean gefeliciteerd! Lees verder

 • Actieprogramma Duurzaamheid zonder concrete acties door raad vastgesteld

  In de vergadering van de Gemeenteraad op 23 november is het collegevoorstel over het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 besproken. In de daaraan voorafgaande commissievergaderingen over dit onderwerp heeft de VVD er bij de verantwoordelijk wethouder herhaaldelijk op aangedrongen om met een samenhangend plan te komen met concrete acties hoe de gereserveerde 5 miljoen euro te besteden. Helaas was dit niet het geval. De VVD heeft de wethouder daarom gevraagd om het actieprogramma terug te nemen en de acties handen en voeten te geven. Bij stemming is het plan echter toch aangenomen. De VVD blijft hopen op een snelle uitwerking in concrete acties. Lees verder