• VVD kijkt kritisch naar voorstel N209 Hazerswoude-dorp

  Het collegevoorstel voor de passage van de N209 door Hazerswoude-dorp is door de commissie naar de tekentafel teruggewezen. De VVD vindt dit verstandig. Lees verder

 • Anouk Noordermeer kandidaat lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn

  Alphen aan den Rijn heeft haar conceptkandidatenlijst gepresenteerd. De lijst wordt aangevoerd door Anouk Noordermeer (38) en zij is daarmee de nieuwe lijsttrekker van VVD Alphen aan den Rijn. Lees verder

 • Inbreng begrotingsraad 2017

  De laatste begroting van deze periode. De eerste periode van de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn. Een goed moment dus om terug te kijken. Het college doet dit aan de hand van de in het coalitieakkoord geformuleerde ambities waarvan de VVD een van de medeondertekenaars was. Hoewel wij op zichzelf de constatering dat er veel bereikt is delen plaatsen wij toch enkele kanttekening bij de resultaten per ambitie. Lees verder

 • VVD, PvDA, SP, RGL, BA en LB vinden €150.000 voor vervanging kunstwerk verkwisting van gemeenschapsgeld

  De partijen hebben onder leiding van de PvdA een motie ingediend, maar deze heeft niet op de meerderheid kunnen rekenen binnen de Alphense gemeenteraad. De strekking van de motie was dat het budget van €150.000 voor vervanging van het kunstwerk beter besteedt zou kunnen worden. De partijen hebben het college dan ook opgeroepen het eerdere besluit te herroepen. Lees verder

 • VVD komt ondernemer tegemoet met langere koopzondag

  De raad heeft ingestemd met het voorstel van de VVD om de koopzondagen op 24 en 31 december eenmalig te vervroegen. Lees verder

 • SP en VVD willen snel parkeerproef

  De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te leiden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.” Lees verder

 • Inbreng Robbert Prins tijdens extra raad

  Fractievoorzitter Robbert Prins sprak tijdens extra raadsvergadering naar aanleiding van het aftreden van wethouder Hoekstra en het terugtreden uit de coalitie van de fractie. Lees verder

 • Tseard Hoekstra (VVD) legt portefeuille neer

  Wethouder Tseard Hoekstra (VVD) legt per direct zijn portefeuille als wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn neer. Lees verder

 • Nazomer Update!

  Het zomerreces is alweer bijna voorbij! Vanaf volgende week gaan wij opgeladen de laatste maanden van deze raadsperiode in! Lees verder

 • Ruim baan voor het nieuwe Werkbedrijf!

  In de laatste raadsvergadering voor het reces heeft de raad unaniem ingestemd met de keuze voor het nieuwe werkbedrijf. Het proces, vol misverstanden en frustraties, heeft 1,5 jaar geduurd en werd door meerdere raadsleden een zware bevalling genoemd. Toetie Vorenkamp: “Als het dan eindelijk in de besluitfase komt, mag je het bereiken van een unaniem raadsbesluit best een prestatie noemen.” Lees verder

 • Fractie update - Raadscyclus Februari/Maart

  De maanden februari en maart waren weer drukke maanden. Natuurlijk heeft de Alphense VVD fractie zich bezig gehouden met de landelijke verkiezingen (met goed resultaat!) en liepen de onderwerpen op de Alphense raadsagenda ook door; van Duurzaamheid tot Coffeeshop het is allemaal aan bod gekomen. Daarnaast heeft Bas Wienbelt het VVD standpunt omtrent de Rijnhaven kenbaar gemaakt in het DAT-café en hebben er 2 werkbezoeken plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief gaan wij verder op deze punten in! Lees verder

 • VOOR een duurzaam Alphen! TEGEN windmolens in de stad!

  Afgelopen raadsvergadering werd er door 9 fracties een Initiatiefvoorstel met titel ‘Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groen stad met lef!' ingebracht naar aanleiding van de duurzaamheidsconferentie die in januari werd georganiseerd. De VVD heeft de voorstel niet meegetekend omdat de fractie tegen nieuwe windmolenlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn is. Lees verder

 • Bakkie doen

  Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het is dus volop campagnetijd. De VVD trekt met de "Bakkie doen"-truck heel Nederland door en kwam in dat kader 15 februari naar Alphen aan den Rijn. Lees verder

 • Fractieupdate

  Beste leden, liberalen, het nieuwe jaar is in volle gang en over een paar weken zullen de landelijke verkiezingen worden gehouden. Uiteraard hopen ook wij dat de VVD wederom als grootste partij naar voren zal komen. Lees verder

 • Programmabegroting 2017

  In oktober was het weer tijd om onze visie op de programmabegroting 2017 te geven! Bas Wienbelt deed dit keer het woord. Hieronder onze bijdrage! Lees verder

 • 'Leendert Luistert' komt naar Alphen op maandagavond 28 november!

  Tweede Kamerlid Leendert de Lange bezoekt onder de naam ‘Leendert Luistert’ verschillende gemeenten om ervaringen te horen met en uit de gezondheidszorg. Op maandag 28 november is hij in Alphen aan den Rijn en opent Wijnbar&Zo deze avond speciaal de deuren voor het politiek café. Lees verder

 • Fractie update‏ - Raadscyslus oktober

  De maand oktober was een drukke maand met 2 raadsvergadering waarvan 1 gericht op de programmabegroting. Deze maand stonden er een paar 'high profile' onderwerpen op de agenda, van de winkeltijden tot station Hazerswoude. Onze inbreng bij de programmabegroting leest u in het stukje 'programmabegroting 2017'. Lees verder

 • Fractie update‏ - zomer editie

  Zo vlak voor het zomerreces is het altijd goed om even terug te kijken over het afgelopen jaar. De meest in het oog springende zaken wat mij betreft waren het ongeluk met de Julianabrug en de afronding daarvan in de gemeenteraad met de bespreking van het onderzoeksrapport van de raad voor de veiligheid, de teleurstellende gang van zaken bij het SWA en meer positief de realisatie van diverse plannen op het gebied van infrastructuur, het beheer van de openbare ruimte in de gehele gemeente en de goede financiële situatie van Alphen aan den Rijn Lees verder

 • Fractie update: Raadscyclus juni

  De maand juni is een drukke maand met maarliefst 2 raadsvergaderingen en vele te behandelen onderwerpen die voor het zomerreces nog behandeld moeten worden. Afgelopen raadsvergadering (16 juni) hadden wij een aantal aansprekende onderwerpen op de agenda zoals het vaststellen van de verlengde Bentwoudlaan als Voorkeursalternatief planstudie N207 zuid, het streekarchief en infrastructuurprojecten. Komende raadsvergadering (30 juni) zal in het teken staan van het programmaverslag en de voorjaarsrapportage. Lees verder

 • BENTWOUDLAAN OP DE ROL

  In de vergadering van donderdag (16 juni) heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de toekomstige Bentwoudlaan aan te wijzen als “voorkeurstracé” bij het project N207-zuid. Het gaat hier om een westelijk van Boskoop gelegen nieuwe verbindingsweg van de Hoogeveenseweg in zuidelijke richting naar de A12. Lees verder