SP en VVD willen snel parkeerproef

De SP en VVD willen dat er nog dit jaar een proef komt met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in het centrum niet alleen behoorlijk te leiden gehad van de crises maar ook van de verbouwingswerkzaamheden in het Stadshart. Zoals een ondernemer het treffend uitdrukte: “We stonden drie jaar geleden op honderd. Nu staan we op tachtig. Hebben we straks mooie stenen in het Stadshart maar geen vulling.”

Tijd voor de gemeente om de ondernemers nu eens echt te ondersteunen vinden beide fracties. Daarom zullen zij gezamenlijk de komende raadsvergadering een motie indienen om nu alvast met de parkeerproef te starten.

De parkeerproef moet echter onderdeel uitmaken van een breder plan om het centrum nieuwe vitaliteit in te blazen. 

“Zo’n plan moet gezamenlijk gemaakt worden door de gemeente en de ondernemers. Waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheden pakken.” Aldus Robbert Prins (VVD). 

“Klopt,” vult Ronald Geurts (SP) aan,  “dat betekent wat ons betreft dat er op basis van vertrouwen moet worden samengewerkt. Niet het wij-zij denken dat nu de verhoudingen een beetje kenschetst. Gewoon niet lullen maar poetsen.”

Daarom is het van belang dat er nog dit jaar begonnen wordt met de parkeerproef. Tegelijkertijd start je het traject op van het maken van een vitaliteitsplan voor het centrum. 

De uitkomsten van de parkeerproef neem je mee in de uiteindelijke versie van het plan dat uiterlijk 1 januari 2019 in moet gaan. Dan laat je als gemeente zien dat je voor een vitaal centrum staat.

De motie zal de in het ieder geval de volgende elementen gaan bevatten:

  • Parkeerproef van november 2017 – april 2018. Een vastomlijnde periode. Na deze periode een heldere evaluatie waarbij vooraf gestelde kritische succesfactoren worden getoetst aan het resultaat.
  • Ondernemers dragen naar rato bij in de kosten.
  • In november 2017 wordt een start gemaakt met het maken van een vitaliteitsplan voor het stadshart. Dit plan is een coproductie van de gemeente en de ondernemers in het stadshart. De uitkomst van de parkeerproef wordt meegenomen in het plan dat in het derde kwartaal 2018 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Als er nieuwe inzichten in de komende informatiemarkt naar voren komen zullen die zeker worden meenemen in de definitieve versie van de motie. Maar zoals eerder gezegd het is nu tijd om echt actie te ondernemen.

De parkeerproef moet echter onderdeel uitmaken van een breder plan om het centrum nieuwe vitaliteit in te blazen. “Zo’n plan moet gezamenlijk gemaakt worden door de gemeente en de ondernemers. Waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheden pakken.” Aldus Robbert Prins (VVD). “Klopt,” vult Ronald Geurts (SP) aan. “Dat betekent wat ons betreft dat er op basis van vertrouwen moet worden samengewerkt. Niet het wij-zij denken dat nu de verhoudingen een beetje kenschetst. Gewoon niet lullen maar poetsen.”

Daarom is het van belang dat er nog dit jaar begonnen wordt met de parkeerproef. Tegelijkertijd start je het traject op van het maken van een vitaliteitsplan voor het centrum. De uitkomsten van de parkeerproef neem je mee in de uiteindelijke versie van het plan dat uiterlijk 1 januari 2019 in moet gaan. Dan laat je als gemeente zien dat je voor een vitaal centrum staat.

De motie zal de in het ieder geval de volgende elementen gaan bevatten:

  • Parkeerproef van november 2017 – april 2018. Een vastomlijnde periode. Na deze periode een heldere evaluatie waarbij vooraf gestelde kritische succesfactoren worden getoetst aan het resultaat.
  • Ondernemers dragen naar rato bij in de kosten.
  • In november 2017 wordt een start gemaakt met het maken van een vitaliteitsplan voor het stadshart. Dit plan is een co-productie van de gemeente en de ondernemers in het stadshart. De uitkomst van de parkeerproef wordt meegenomen in het plan dat in het derde kwartaal 2018 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Als er nieuwe inzichten in de komende informatiemarkt naar voren komen zullen die zeker worden meenemen in de definitieve versie van de motie. Maar zoals eerder gezegd het is nu tijd om echt actie te ondernemen.