VVD is voor efficiënte en betaalbare zorg, maar blijft besluitvorming over het 's nachts sluiten van de HAP kritisch volgen

De VVD-fractie werd onaangenaam verrast door het bericht in het Algemeen Dagblad dat de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn (en Leiderdorp) binnenkort ’s nachts gesloten gaan worden. Dit betekent dat er ’s nachts naar Leiden (LUMC) of Gouda (Groene Hart Ziekenhuis) gegaan moet worden. De VVD staat voor goede, efficiënte en betaalbare zorg voor iedereen. Dat hier enige concessies gedaan moet worden is logischerwijs niet te vermijden.

De VVD heeft vragen aan het college van B&W gesteld. Zo hebben wij het college onder andere gevraagd om in overleg te treden met de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) en de verzekeraar Zorg en Zekerheid om samen tot een oplossing te komen.

Op dit moment zijn er 3 á 4 consulten per nacht en vanwege het feit dat arts en chauffeur soms visite rijden, moeten er een triagiste en een slaapwacht (voor de veiligheid van de triagiste) op de post zijn. Dus voor 3-4 consulten moeten er twee personeelsleden zijn, dit is duur. Er wordt door huisartsen in Alphen geschat dat de 4 consulten 1-2 visites zullen rijden, de anderen moeten naar het LUMC. In het weekeinde overdag en in de avonden blijft de post wel volledig bemand. Daarnaast wordt er gekeken of de grotere huisarts praktijken langer open kunnen zijn om de post verder te ontlasten.

Dit alles stelt ons enigszins gerust, maar blijft zorgwekkend. De drempel voor acute huisartsenzorg moet 24 uur per dag zo laag mogelijk blijven. Wij zullen dus ook kritisch naar deze ontwikkelingen blijven kijken.

Wethouder de Jager heeft nu aangegeven dat een overleg met ziekenhuizen en zorgverzekeraar gepland staat voor 13 december. De VVD zal daaraan deelnemen.