VVD stemt tegen bouwplan Park Rijnstroom

Op initiatief van de VVD-fractie is het bouwplan voor de bouw van woningen in het Park Rijnstroom op de door vertrek van de Parkschool vrijgekomen ruimte op de agenda van de raad geplaatst. Het betreft een complex waarin 4 dure woningen worden gesitueerd op in totaal maar liefst 2800 m2 in het rijksmonument Park Rijstroom.

De VVD vond dit plan niet verantwoord omdat het woningen betreft die qua prijs in de buitencategorie vallen en daarnaast een unieke kans wordt gemist om het rijksmonument Park Rijnstroom met dit kavel uitgebreid te houden. Daarnaast is de kans groot dat grote evenementen (zoals Koningsdag, samenloop voor hoop, e.d.) in het gedrang gaan komen door bezwaren van de toekomstige bewoners. Helaas was er geen meerderheid voor onze bedenkingen.

Partijen die zich normaliter graag van hun groene kant laten zien lieten het hier wel heel lelijk liggen zoals Groen Links die voor dit plan stemde...