Erfgoedfonds JA! Meteen ophogen zonder plan of dekking NEE!

Het gemeentelijk erfgoedfonds is belangrijk om het erfgoed in Alphen te behouden en daarom stemde de VVD graag in met dit voorstel van het college. De VVD heeft niet ingestemd met de ingediende motie.

Nieuw Elan, CDA, GroenLinks en Lijst Schotanus hadden een motie opgesteld waarin zij voorstelden het fonds éénmalig met 100.000 euro te verhogen naar 200.000 euro. De VVD vond dit weliswaar een sympathiek voorstel, maar heeft als reactie op de motie laten weten eerst de afgesproken 100.000 euro goed en efficiënt te besteden. Mocht dit niet genoeg blijken, dan kan er op dat moment bekeken worden wat er nodig is.

Omdat de partijen nog geen dekking hadden gevonden voor hun motie, leek het de VVD een mooi idee om dit te bekostigen door het kunstwerk op het Raoul Wallenbergplein te laten staan...dit voorstel werd door veel partijen met veel gejuich ontvangen, maar heeft het jammer genoeg niet gehaald.