Scheepjeskerk, parochie en tuin blijven bewaard!

Door het college is voorgesteld om tot woningbouw in de parochie en in de tuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude over te gaan. De VVD was mede initiator om daar, om ruimtelijke afwegingen, niet mee in te stemmen.

De VVD hecht grote waarde aan het behoud van het geheel, het ”ensemble” en voelen ons daarin vooral gesterkt door brede steun vanuit de plaatselijke bevolking. Bij de bevolking van Groenendijk ontbrak het duidelijk aan maatschappelijk draagvlak voor het collegeplan.

 Het amendement om het ensemble ongewijzigd te behouden werd met algemene stemmen aanvaard en daarmee is het collegevoorstel gelukkig van de tafel. De VVD heeft alle vertrouwen dat er in de Groenendijk met behoud van het bijzondere karakter een mooie maatschappelijke invulling komt voor deze historisch belangrijke locatie.